Studium Nauki Języka Polskiego

Slider

Zapraszamy

Od 2010 roku w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie działa Studium Nauki Języka Polskiego, które realizuje krótko i długoterminowe kursy języka polskiego dla obcokrajowców na wszystkich poziomach zaawansowania językowego. Są to:

Kadra dydaktyczna Studium ma przygotowanie akademickie oraz wieloletnie doświadczenie w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Kształcenie w Studium pojmujemy nie tylko jako promocję języka i kultury polskiej, lecz również jako forum spotkań, wymiany doświadczeń i nawiązywania kontaktów ze Wschodu i Zachodu.

Do głównych zadań Studium należy:

  • kształcenie w zakresie języka i kultury polskiej osób mieszkających poza granicami Polski,
  • szeroko pojętą komunikacją międzykulturową.

Aktualności