CENTRUM NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO

Certyfikaty i zaświadczenia

Uczestnicy, którzy zrealizują w ramach Centrum cały program kształcenia, otrzymują świadectwa ukończenia kursów.

Dla zainteresowanych prowadzimy kursy przygotowujące do egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego. Opis egzaminów certyfikatowych znajdziesz tu:

Informujemy, że egzaminy z języka polskiego dla kandydatów na studia w Uniwersytecie Pedagogicznym na rok 2020/2021 odbędą się w lipcu i w trzecim tygodniu sierpnia. Jednocześnie ze względu na sytuację epidemiologiczną wszystkie sesje egzaminacyjne w lipcu i w sierpniu będą tylko i wyłącznie on line. Opłata za egzamin wstępny wynosi 90 złotych. Opłatę należy uiścić PRZED egzaminem. Na egzaminie (albo przed  – drogą mailową na adres : polskiup@gmail.com) należy przedstawić dowód wpłaty. Wpłaty należy dokonywać na następujące konta: 

PEKAO XI O. w Krakowie, ul.Pijarska 1,  31-015 Kraków

PL 71 1240 4722 1111 0000 4852 4687 - złotówkowe 
(początek "PL" dodajemy przy wpłatach z zagranicy)
PL 78 1240 4722 1978 0000 4851 6422 - w EURO
SWIFT CODE: PKOPPLPW

W TYTULE WPŁATY PROSZĘ KONIECZNIE UMIEŚCIĆ INFORMACJĘ: 

"DK - 146 OPŁATA EGZAMINACYJNA" ORAZ IMIĘ I NAZWISKO KANDYDATA

Link do zapisów