CENTRUM NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO

Certyfikaty i zaświadczenia

Uczestnicy, którzy zrealizują w ramach Centrum cały program kształcenia, otrzymują świadectwa ukończenia kursów.

Zgodnie z polskim prawem każda uczelnia ma prawo wymagać od kandydata na studia przystąpienia do egzaminu wewnętrznego z języka polskiego. Świadectwa ukończenia kursu i zdania egzaminu na wymaganym poziomie są honorowane przez Uniwersytet Pedagogiczny.

Dla zainteresowanych prowadzimy kursy przygotowujące do państwowego egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego. Opis egzaminów certyfikatowych znajdą Państwo tu:

Informujemy, że egzaminy z języka polskiego dla kandydatów na studia w Uniwersytecie Pedagogicznym na rok 2022/2023 – RUNDA WRZEŚNIOWA odbędą się w dniach 1 do 21. 09.2022. Egzaminy będą przeprowadzane tylko i wyłącznie on line na platformie SKYPE. Opłata za egzamin wstępny wynosi 90 złotych. Opłatę należy uiścić PRZED egzaminem. Na egzaminie (albo przed  – drogą mailową na adres: polskiup@gmail.com) należy przedstawić dowód wpłaty. Wpłaty należy dokonywać na następujące konta: 

PEKAO XI O. w Krakowie, ul.Pijarska 1,  31-015 Kraków

PL 71 1240 4722 1111 0000 4852 4687 - złotówkowe 
(początek "PL" dodajemy przy wpłatach z zagranicy)
PL 78 1240 4722 1978 0000 4851 6422 - w EURO
SWIFT CODE: PKOPPLPW

W TYTULE WPŁATY PROSZĘ KONIECZNIE UMIEŚCIĆ INFORMACJĘ: 

"DK - 146a OPŁATA EGZAMINACYJNA" ORAZ IMIĘ I NAZWISKO KANDYDATA

Poniżej znajdą Państwo link do zapisów na egzamin. Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola.

Link do egzaminów jest tutaj.