CENTRUM NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO

Dr Anna Siudak

Dyplomowany nauczyciel języka polskiego

Studium Nauki Języka Polskiego

Dyplomowany nauczyciel języka polskiego jako obcego, logopeda,
specjalistka wczesnej interwencji terapeutycznej i logopedycznej oraz
neuroterapii, polonistka; wiceprzewodnicząca Małopolskiego Oddziału
Polskiego Towarzystwa Logopedycznego oraz redaktor naukowego czasopisma
„Nowa Logopedia”. Posiada wieloletnie doświadczenie w terapii dzieci z
zaburzeniami komunikacji językowej, ze szczególnym uwzględnieniem wad
wymowy oraz trudności w nauce czytania i pisania. W badaniach naukowych
koncentruje się na diagnozie i terapii osób dorosłych i starszych, a
także roli funkcji słuchowych w procesie nauczania wymowy
obcokrajowców.