CENTRUM NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO

Dr Ewa Zmuda

Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa

Studium Nauki Języka Polskiego

Adiunkt w Katedrze Języka Polskiego, nauczyciel akademicki, lektor języka polskiego jako obcego, logopeda. W kręgu jej zainteresowań jest lingwistyka teoretyczna oraz praktyczna (programowanie języka u dzieci z zaburzeniami komunikacji, nauczanie języka polskiego jako obcego).

Prowadzi badania naukowe zarówno nad historią polszczyzny, jak i polszczyzną współczesną (m.in. rozwój języka polskiego; słownictwo i frazeologia dawna i współczesna, rozwój i kształtowanie się kompetencji językowych i komunikacyjnych). Od 2010 roku prowadzi również Warsztaty kompetencji komunikacyjnych w Uniwersytecie Papieskim JPII w Krakowie.

Prywatnie, w wolnym czasie lubi podróże, sport i czytanie.