CENTRUM NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO

Aktualności

Katarzyna Grudzińska

  • access_time 30 października 2017
  • person redaktor

Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, dydaktyk, dyplomowany nauczyciel języka polskiego i wiedzy o społeczeństwie, lektor języka polskiego jako obcego. Jest autorką artykułów z zakresu metodyki i recenzji podręczników szkolnych. Współpracowała z Polską Akademią Umiejętności i Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie. Ma doświadczenie w nauczaniu uczniów cudzoziemskich. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół glottodydaktyki polonistycznej i kształcenia językowego w szkole ponadpodstawowej. Naukowo zajmuje się dydaktycznym wykorzystaniem lingwistyki kulturowej, również w kształceniu cudzoziemców, miejscem retoryki w nauczaniu, specjalistycznym językiem nauki szkolnej, językowym obrazem świata, postawami młodzieży szkolnej, a także formułą egzaminu maturalnego z języka polskiego i języków mniejszości narodowych.  Z racji wykonywanej pracy zawodowej najbardziej interesuje się sytuacją uczniów ukraińskich w polskiej szkole.

Prywatnie lubi: biegać, jeździć na nartach, czytać powieści Mario Vargasa Llosy, oglądać filmy z Adolfem Dymszą i swoje koty.