CENTRUM NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO

mgr Katarzyna Lange

Magister filologii polskiej

Studium Nauki Języka Polskiego

Starszy wykładowca w Katedrze Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego, lektor języka polskiego jako obcego, logopeda. Jej zainteresowania naukowe to: rola głosowej interpretacji tekstu w kształceniu polonistycznym, współczesna norma ortofoniczna języka polskiego, logopedia artystyczna oraz miejsca „nie-pamięci” w edukacji regionalnej. Od 2006 roku opiekuje się sekcją recytatorsko-teatralną Koła Naukowego Polonistów.

W zależności od ilości wolnego czasu lubi: czytać, prowadzić kulinarne eksperymenty w kuchni lub podróżować.